Bút chấm đọc Đại học tổng quát điểm quét thông minh đọc Pen Pen Trường tiểu học Trường trung học cơ sở Sách giáo khoa đồng bộ hóa học sinh học tiếng Anh Bút đọc tiếng anh Bút chấm đọc Bút chấm đọc

MÃ SẢN PHẨM: TD-654203553642
1,212,000 đ
Phân loại màu:
Bút chấm đọc Đại học tổng quát điểm quét thông minh đọc Pen Pen Trường tiểu học Trường trung học cơ sở Sách giáo khoa đồng bộ hóa học sinh học tiếng Anh Bút đọc tiếng anh Bút chấm đọc
Bút chấm đọc Đại học tổng quát điểm quét thông minh đọc Pen Pen Trường tiểu học Trường trung học cơ sở Sách giáo khoa đồng bộ hóa học sinh học tiếng Anh Bút đọc tiếng anh Bút chấm đọc
Bút chấm đọc Đại học tổng quát điểm quét thông minh đọc Pen Pen Trường tiểu học Trường trung học cơ sở Sách giáo khoa đồng bộ hóa học sinh học tiếng Anh Bút đọc tiếng anh Bút chấm đọc
Bút chấm đọc Đại học tổng quát điểm quét thông minh đọc Pen Pen Trường tiểu học Trường trung học cơ sở Sách giáo khoa đồng bộ hóa học sinh học tiếng Anh Bút đọc tiếng anh Bút chấm đọc
Loại gói:
Tiêu chuẩn chính thức
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Xuelijia
Mô hình: XLJ-0531
Độ tuổi áp dụng: 6-18 tuổi
Dịch vụ sau bán hàng: lưu trữ ba đảm bảo
Loại pin: pin lithium có thể sạc lại
Phân loại màu: Bút quét thông minh Màu hồng + Sách không giới hạn tiếng Trung-Anh Bút quét thông minh Mô hình màu đen + Sách không giới hạn tiếng Trung-tiếng Anh Quét ngoại tuyến Màu trắng ngọc trai + Sách không giới hạn + Có thể quét bính âm Nâng cấp sách ngoại tuyến không giới hạn + Quét bính âm + Giải thích video
Loại gói: Tiêu chuẩn chính thức
Có hỗ trợ lặp lại giọng nói hay không: có
Loại thông minh: Thông minh khác
Dung lượng bộ nhớ: 8GB
Phương pháp tìm kiếm: quét
Loại nội dung đọc: Khóa học đọc sách tranh đồng bộ với tiếng Anh trẻ em
Bút chấm đọc Đại học tổng quát điểm quét thông minh đọc Pen Pen Trường tiểu học Trường trung học cơ sở Sách giáo khoa đồng bộ hóa học sinh học tiếng Anh Bút đọc tiếng anh Bút chấm đọc
Bút chấm đọc Đại học tổng quát điểm quét thông minh đọc Pen Pen Trường tiểu học Trường trung học cơ sở Sách giáo khoa đồng bộ hóa học sinh học tiếng Anh Bút đọc tiếng anh Bút chấm đọc
Bút chấm đọc Đại học tổng quát điểm quét thông minh đọc Pen Pen Trường tiểu học Trường trung học cơ sở Sách giáo khoa đồng bộ hóa học sinh học tiếng Anh Bút đọc tiếng anh Bút chấm đọc
Bút chấm đọc Đại học tổng quát điểm quét thông minh đọc Pen Pen Trường tiểu học Trường trung học cơ sở Sách giáo khoa đồng bộ hóa học sinh học tiếng Anh Bút đọc tiếng anh Bút chấm đọc
Bút chấm đọc Đại học tổng quát điểm quét thông minh đọc Pen Pen Trường tiểu học Trường trung học cơ sở Sách giáo khoa đồng bộ hóa học sinh học tiếng Anh Bút đọc tiếng anh Bút chấm đọc
Bút chấm đọc Đại học tổng quát điểm quét thông minh đọc Pen Pen Trường tiểu học Trường trung học cơ sở Sách giáo khoa đồng bộ hóa học sinh học tiếng Anh Bút đọc tiếng anh Bút chấm đọc
Bút chấm đọc Đại học tổng quát điểm quét thông minh đọc Pen Pen Trường tiểu học Trường trung học cơ sở Sách giáo khoa đồng bộ hóa học sinh học tiếng Anh Bút đọc tiếng anh Bút chấm đọc
Bút chấm đọc Đại học tổng quát điểm quét thông minh đọc Pen Pen Trường tiểu học Trường trung học cơ sở Sách giáo khoa đồng bộ hóa học sinh học tiếng Anh Bút đọc tiếng anh Bút chấm đọc
Bút chấm đọc Đại học tổng quát điểm quét thông minh đọc Pen Pen Trường tiểu học Trường trung học cơ sở Sách giáo khoa đồng bộ hóa học sinh học tiếng Anh Bút đọc tiếng anh Bút chấm đọc
Bút chấm đọc Đại học tổng quát điểm quét thông minh đọc Pen Pen Trường tiểu học Trường trung học cơ sở Sách giáo khoa đồng bộ hóa học sinh học tiếng Anh Bút đọc tiếng anh Bút chấm đọc
Bút chấm đọc Đại học tổng quát điểm quét thông minh đọc Pen Pen Trường tiểu học Trường trung học cơ sở Sách giáo khoa đồng bộ hóa học sinh học tiếng Anh Bút đọc tiếng anh Bút chấm đọc
Bút chấm đọc Đại học tổng quát điểm quét thông minh đọc Pen Pen Trường tiểu học Trường trung học cơ sở Sách giáo khoa đồng bộ hóa học sinh học tiếng Anh Bút đọc tiếng anh Bút chấm đọc
Bút chấm đọc Đại học tổng quát điểm quét thông minh đọc Pen Pen Trường tiểu học Trường trung học cơ sở Sách giáo khoa đồng bộ hóa học sinh học tiếng Anh Bút đọc tiếng anh Bút chấm đọc
Bút chấm đọc Đại học tổng quát điểm quét thông minh đọc Pen Pen Trường tiểu học Trường trung học cơ sở Sách giáo khoa đồng bộ hóa học sinh học tiếng Anh Bút đọc tiếng anh Bút chấm đọc
Bút chấm đọc Đại học tổng quát điểm quét thông minh đọc Pen Pen Trường tiểu học Trường trung học cơ sở Sách giáo khoa đồng bộ hóa học sinh học tiếng Anh Bút đọc tiếng anh Bút chấm đọc
Bút chấm đọc Đại học tổng quát điểm quét thông minh đọc Pen Pen Trường tiểu học Trường trung học cơ sở Sách giáo khoa đồng bộ hóa học sinh học tiếng Anh Bút đọc tiếng anh Bút chấm đọc
Bút chấm đọc Đại học tổng quát điểm quét thông minh đọc Pen Pen Trường tiểu học Trường trung học cơ sở Sách giáo khoa đồng bộ hóa học sinh học tiếng Anh Bút đọc tiếng anh Bút chấm đọc
Bút chấm đọc Đại học tổng quát điểm quét thông minh đọc Pen Pen Trường tiểu học Trường trung học cơ sở Sách giáo khoa đồng bộ hóa học sinh học tiếng Anh Bút đọc tiếng anh Bút chấm đọc
Bút chấm đọc Đại học tổng quát điểm quét thông minh đọc Pen Pen Trường tiểu học Trường trung học cơ sở Sách giáo khoa đồng bộ hóa học sinh học tiếng Anh Bút đọc tiếng anh Bút chấm đọc
Bút chấm đọc Đại học tổng quát điểm quét thông minh đọc Pen Pen Trường tiểu học Trường trung học cơ sở Sách giáo khoa đồng bộ hóa học sinh học tiếng Anh Bút đọc tiếng anh Bút chấm đọc

0965.68.68.11