đất nặn play doh Chenguang 4D đất sét siêu nhẹ 36 màu 24 màu bộ thực phẩm cấp nhựa dẻo không độc hại và không mùi đất sét làm bằng tay cho trẻ em học sinh tiểu học làm bằng tay không gian tự làm khuôn đai bùn đất mẫu giáo đồ chơi bùn màu nặn đất đất nặn an toàn cho bé

MÃ SẢN PHẨM: TD-680062160168
210,000 đ
Số lượng:
Số giấy chứng nhận: 2019012203179094
Tình trạng chứng chỉ: Hợp lệ
Tên sản phẩm: Đồ chơi nhựa tĩnh / Đồ chơi bộ bùn màu (Ánh sáng)
Mô hình đặc điểm kỹ thuật 3C: AKE03986 AKE03987 AKE03988 FKE039A2 FKE039A3 ...
Thương hiệu: M & G / Morning Light
Mô hình: FKE039B6-1
Chất liệu: Đất sét
Phân loại màu: Cảm ơn phản hồi [2 cái giảm 5%] Nên mua nhiều hơn 2 cái 12 màu / hộp 24 màu / đóng hộp [Super Flying Man nâng cấp] 24 màu đóng hộp 36 màu / hộp 12 màu / Bổ sung 24 màu / Đổ mực 36 màu / hộp 24 màu + Hộp 12 màu 24 màu + Hộp 36 màu đổ lại 12 màu + Đổ mực 36 màu Hộp 12 màu (2 gói) Nạp 24 màu (2 gói) 36 -màu đổ lại (2 gói) 2 hộp / hộp 12 màu 2 hộp / hộp 24 màu [Bản nâng cấp Super Flying Man] 2 hộp / hộp 24 màu 2 hộp / hộp 36 màu
Cho dù với nấm mốc: có
Nhà sản xuất: Chenguang Stationery
Số mặt hàng: FKE039B6-1
Đối tượng áp dụng: trẻ em, học sinh
Vật liệu công cụ / khuôn mẫu: Nhựa
đất nặn play doh Chenguang 4D đất sét siêu nhẹ 36 màu 24 màu bộ thực phẩm cấp nhựa dẻo không độc hại và không mùi đất sét làm bằng tay cho trẻ em học sinh tiểu học làm bằng tay không gian tự làm khuôn đai bùn đất mẫu giáo đồ chơi bùn màu nặn đất đất nặn an toàn cho bé
đất nặn play doh Chenguang 4D đất sét siêu nhẹ 36 màu 24 màu bộ thực phẩm cấp nhựa dẻo không độc hại và không mùi đất sét làm bằng tay cho trẻ em học sinh tiểu học làm bằng tay không gian tự làm khuôn đai bùn đất mẫu giáo đồ chơi bùn màu nặn đất đất nặn an toàn cho bé
đất nặn play doh Chenguang 4D đất sét siêu nhẹ 36 màu 24 màu bộ thực phẩm cấp nhựa dẻo không độc hại và không mùi đất sét làm bằng tay cho trẻ em học sinh tiểu học làm bằng tay không gian tự làm khuôn đai bùn đất mẫu giáo đồ chơi bùn màu nặn đất đất nặn an toàn cho bé
đất nặn play doh Chenguang 4D đất sét siêu nhẹ 36 màu 24 màu bộ thực phẩm cấp nhựa dẻo không độc hại và không mùi đất sét làm bằng tay cho trẻ em học sinh tiểu học làm bằng tay không gian tự làm khuôn đai bùn đất mẫu giáo đồ chơi bùn màu nặn đất đất nặn an toàn cho bé
đất nặn play doh Chenguang 4D đất sét siêu nhẹ 36 màu 24 màu bộ thực phẩm cấp nhựa dẻo không độc hại và không mùi đất sét làm bằng tay cho trẻ em học sinh tiểu học làm bằng tay không gian tự làm khuôn đai bùn đất mẫu giáo đồ chơi bùn màu nặn đất đất nặn an toàn cho bé
đất nặn play doh Chenguang 4D đất sét siêu nhẹ 36 màu 24 màu bộ thực phẩm cấp nhựa dẻo không độc hại và không mùi đất sét làm bằng tay cho trẻ em học sinh tiểu học làm bằng tay không gian tự làm khuôn đai bùn đất mẫu giáo đồ chơi bùn màu nặn đất đất nặn an toàn cho bé
đất nặn play doh Chenguang 4D đất sét siêu nhẹ 36 màu 24 màu bộ thực phẩm cấp nhựa dẻo không độc hại và không mùi đất sét làm bằng tay cho trẻ em học sinh tiểu học làm bằng tay không gian tự làm khuôn đai bùn đất mẫu giáo đồ chơi bùn màu nặn đất đất nặn an toàn cho bé
đất nặn play doh Chenguang 4D đất sét siêu nhẹ 36 màu 24 màu bộ thực phẩm cấp nhựa dẻo không độc hại và không mùi đất sét làm bằng tay cho trẻ em học sinh tiểu học làm bằng tay không gian tự làm khuôn đai bùn đất mẫu giáo đồ chơi bùn màu nặn đất đất nặn an toàn cho bé
đất nặn play doh Chenguang 4D đất sét siêu nhẹ 36 màu 24 màu bộ thực phẩm cấp nhựa dẻo không độc hại và không mùi đất sét làm bằng tay cho trẻ em học sinh tiểu học làm bằng tay không gian tự làm khuôn đai bùn đất mẫu giáo đồ chơi bùn màu nặn đất đất nặn an toàn cho bé
đất nặn play doh Chenguang 4D đất sét siêu nhẹ 36 màu 24 màu bộ thực phẩm cấp nhựa dẻo không độc hại và không mùi đất sét làm bằng tay cho trẻ em học sinh tiểu học làm bằng tay không gian tự làm khuôn đai bùn đất mẫu giáo đồ chơi bùn màu nặn đất đất nặn an toàn cho bé
đất nặn play doh Chenguang 4D đất sét siêu nhẹ 36 màu 24 màu bộ thực phẩm cấp nhựa dẻo không độc hại và không mùi đất sét làm bằng tay cho trẻ em học sinh tiểu học làm bằng tay không gian tự làm khuôn đai bùn đất mẫu giáo đồ chơi bùn màu nặn đất đất nặn an toàn cho bé
đất nặn play doh Chenguang 4D đất sét siêu nhẹ 36 màu 24 màu bộ thực phẩm cấp nhựa dẻo không độc hại và không mùi đất sét làm bằng tay cho trẻ em học sinh tiểu học làm bằng tay không gian tự làm khuôn đai bùn đất mẫu giáo đồ chơi bùn màu nặn đất đất nặn an toàn cho bé
đất nặn play doh Chenguang 4D đất sét siêu nhẹ 36 màu 24 màu bộ thực phẩm cấp nhựa dẻo không độc hại và không mùi đất sét làm bằng tay cho trẻ em học sinh tiểu học làm bằng tay không gian tự làm khuôn đai bùn đất mẫu giáo đồ chơi bùn màu nặn đất đất nặn an toàn cho bé
đất nặn play doh Chenguang 4D đất sét siêu nhẹ 36 màu 24 màu bộ thực phẩm cấp nhựa dẻo không độc hại và không mùi đất sét làm bằng tay cho trẻ em học sinh tiểu học làm bằng tay không gian tự làm khuôn đai bùn đất mẫu giáo đồ chơi bùn màu nặn đất đất nặn an toàn cho bé

0965.68.68.11