Thùng trẻ em Deli, cao su xay nhuyễn 24 -Color Space Màu bùn học sinh tiểu học, hương vị Handmade Handmade Handmade DIY Làm siêu nhẹ làm đất sét

MÃ SẢN PHẨM: TD-695610743173
208,000 đ
Số lượng:
品牌: Deli/得力
型号: 得力桶装彩泥玩具
材质: 粘土
颜色分类: ★★★得力正品 大桶升级加量★★★ ↓↓↓以下是分享装 2桶和同学一起玩 ↓↓↓ 【热销推荐】24色蓝色/送12色+模具10件 【热销推荐】24色粉色/送12色+模具10件 24色蓝色/送12色+模具40件 24色粉色/送12色+模具40件 12色蓝色/送12色+模具6件 12粉色/送12色+模具6件 12粉色/送12色蓝色+模具6件 12色蓝色/送12色+模具43件 12色粉色/送12色+模具43件 ↓↓↓以下是单桶装 ↓↓↓ 【桶装基础款】 24色粉色(带7款模具+视频) 【桶装基础款】 24色蓝色(带7款模具+视频) 【桶装基础款】 蓝色12色(带3款模具+视频) 【热销款】 1桶12色蓝色(送模具43款模具+视频) 【热卖款】1桶12色粉色(送模具43款模具+视频)
是否含模具: 是
生产企业: 得力
货号: 得力超轻粘土橡皮泥
适用人群: 儿童
工具/模具材质: 塑料
Thùng trẻ em Deli, cao su xay nhuyễn 24 -Color Space Màu bùn học sinh tiểu học, hương vị Handmade Handmade Handmade DIY Làm siêu nhẹ làm đất sét
Thùng trẻ em Deli, cao su xay nhuyễn 24 -Color Space Màu bùn học sinh tiểu học, hương vị Handmade Handmade Handmade DIY Làm siêu nhẹ làm đất sét
Thùng trẻ em Deli, cao su xay nhuyễn 24 -Color Space Màu bùn học sinh tiểu học, hương vị Handmade Handmade Handmade DIY Làm siêu nhẹ làm đất sét
Thùng trẻ em Deli, cao su xay nhuyễn 24 -Color Space Màu bùn học sinh tiểu học, hương vị Handmade Handmade Handmade DIY Làm siêu nhẹ làm đất sét
Thùng trẻ em Deli, cao su xay nhuyễn 24 -Color Space Màu bùn học sinh tiểu học, hương vị Handmade Handmade Handmade DIY Làm siêu nhẹ làm đất sét
Thùng trẻ em Deli, cao su xay nhuyễn 24 -Color Space Màu bùn học sinh tiểu học, hương vị Handmade Handmade Handmade DIY Làm siêu nhẹ làm đất sét
Thùng trẻ em Deli, cao su xay nhuyễn 24 -Color Space Màu bùn học sinh tiểu học, hương vị Handmade Handmade Handmade DIY Làm siêu nhẹ làm đất sét

0965.68.68.11