Câu đố đồ chơi trẻ em câu cá 2 đến 3 tuổi 1 bé 6 hai tuổi rưỡi giáo dục sớm từ tính giáo dục sớm ba bé trai trò chơi em bé câu cá Đồ chơi câu cá

MÃ SẢN PHẨM: TD-687171201773
1,206,000 đ
Phân loại màu:
Câu đố đồ chơi trẻ em câu cá 2 đến 3 tuổi 1 bé 6 hai tuổi rưỡi giáo dục sớm từ tính giáo dục sớm ba bé trai trò chơi em bé câu cá
Câu đố đồ chơi trẻ em câu cá 2 đến 3 tuổi 1 bé 6 hai tuổi rưỡi giáo dục sớm từ tính giáo dục sớm ba bé trai trò chơi em bé câu cá
Câu đố đồ chơi trẻ em câu cá 2 đến 3 tuổi 1 bé 6 hai tuổi rưỡi giáo dục sớm từ tính giáo dục sớm ba bé trai trò chơi em bé câu cá
Câu đố đồ chơi trẻ em câu cá 2 đến 3 tuổi 1 bé 6 hai tuổi rưỡi giáo dục sớm từ tính giáo dục sớm ba bé trai trò chơi em bé câu cá
Câu đố đồ chơi trẻ em câu cá 2 đến 3 tuổi 1 bé 6 hai tuổi rưỡi giáo dục sớm từ tính giáo dục sớm ba bé trai trò chơi em bé câu cá
Câu đố đồ chơi trẻ em câu cá 2 đến 3 tuổi 1 bé 6 hai tuổi rưỡi giáo dục sớm từ tính giáo dục sớm ba bé trai trò chơi em bé câu cá
Câu đố đồ chơi trẻ em câu cá 2 đến 3 tuổi 1 bé 6 hai tuổi rưỡi giáo dục sớm từ tính giáo dục sớm ba bé trai trò chơi em bé câu cá
Câu đố đồ chơi trẻ em câu cá 2 đến 3 tuổi 1 bé 6 hai tuổi rưỡi giáo dục sớm từ tính giáo dục sớm ba bé trai trò chơi em bé câu cá
Câu đố đồ chơi trẻ em câu cá 2 đến 3 tuổi 1 bé 6 hai tuổi rưỡi giáo dục sớm từ tính giáo dục sớm ba bé trai trò chơi em bé câu cá
Câu đố đồ chơi trẻ em câu cá 2 đến 3 tuổi 1 bé 6 hai tuổi rưỡi giáo dục sớm từ tính giáo dục sớm ba bé trai trò chơi em bé câu cá
Câu đố đồ chơi trẻ em câu cá 2 đến 3 tuổi 1 bé 6 hai tuổi rưỡi giáo dục sớm từ tính giáo dục sớm ba bé trai trò chơi em bé câu cá
Câu đố đồ chơi trẻ em câu cá 2 đến 3 tuổi 1 bé 6 hai tuổi rưỡi giáo dục sớm từ tính giáo dục sớm ba bé trai trò chơi em bé câu cá
Câu đố đồ chơi trẻ em câu cá 2 đến 3 tuổi 1 bé 6 hai tuổi rưỡi giáo dục sớm từ tính giáo dục sớm ba bé trai trò chơi em bé câu cá
Câu đố đồ chơi trẻ em câu cá 2 đến 3 tuổi 1 bé 6 hai tuổi rưỡi giáo dục sớm từ tính giáo dục sớm ba bé trai trò chơi em bé câu cá
Câu đố đồ chơi trẻ em câu cá 2 đến 3 tuổi 1 bé 6 hai tuổi rưỡi giáo dục sớm từ tính giáo dục sớm ba bé trai trò chơi em bé câu cá
Câu đố đồ chơi trẻ em câu cá 2 đến 3 tuổi 1 bé 6 hai tuổi rưỡi giáo dục sớm từ tính giáo dục sớm ba bé trai trò chơi em bé câu cá
Ghi chú

Số lượng:
Số chứng chỉ: 2019152202027264
Tình trạng chứng chỉ: Hợp lệ
Tên người nộp đơn: Nhà máy đồ chơi Meisiyu quận Sán Đầu Thành Hải
Tên nhà sản xuất: Shantou Chenghai District Meisiyu Toys Factory
Tên sản phẩm: Danh mục sản phẩm: Đồ chơi điện
Số kiểu sản phẩm 3C: SỐ 156-1, SỐ 156-2, SỐ 156-3, SỐ 156-4, SỐ 15 ...
Đặc điểm kỹ thuật 3C Mô hình: Diaoyutai điện đa chức năng: NO.156-1, NO.156-2, NO.156-3, NO.156-4, NO.15 ...
Thương hiệu: Xianliqi
Mô hình: an4MB37H
Độ tuổi áp dụng: 12 tháng, 18 tháng, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi
Chất liệu: Nhựa
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Giới tính áp dụng: unisex
Loại đồ chơi: Đồ chơi điện
Phân loại màu: [Mô hình ba lớp bay] Hồ chim cỡ lớn màu xanh lam (phiên bản pin) để gửi 35 sang trọng [Mô hình ba lớp bay] cộng với kích thước bột đào (phiên bản pin) để gửi 35 sang trọng [mô hình cầu thang] hoàng tử lớn (phiên bản pin) để nhận 35 deluxe [mô hình cầu thang] bột công chúa lớn (phiên bản pin) để gửi 35 deluxe [mô hình ba lớp bay] cộng với kích thước hồ chim xanh (phiên bản có thể sạc lại) để gửi 35 deluxe [mô hình ba lớp bay ] Bột đào cỡ lớn (phiên bản có thể sạc lại) gửi 35 sang trọng [mô hình cầu thang] màu xanh hoàng tử lớn (phiên bản có thể sạc lại) gửi 35 sang trọng [mô hình cầu thang] bột công chúa lớn (phiên bản có thể sạc lại) gửi 35 sang trọng [lực từ xoay]] Câu cá hà mã Đĩa (Phiên bản dùng pin) Gentleman Green [Lực từ quay] Đĩa câu cá hà mã (Phiên bản dùng pin) Princess Powder [Lực từ quay] Đĩa câu cá hà mã (Phiên bản có thể sạc lại) Gentleman Green [Lực từ quay] Đĩa câu cá hà mã (Phiên bản có thể sạc lại) Princess Powder [ Nâng cấp vòng xoay thăng bằng] Đĩa câu cá hà mã (Phiên bản pin) Gentleman Green [Nâng cấp xoay thăng bằng] Đĩa câu cá hà mã (Phiên bản pin) Princess Powder [Nâng cấp xoay thăng bằng] Đĩa câu cá hà mã (Phiên bản sạc lại) Gentleman Green [Nâng cấp xoay thăng bằng] Đĩa câu cá hà mã ( Phiên bản có thể sạc lại) Bột công chúa
Câu đố đồ chơi trẻ em câu cá 2 đến 3 tuổi 1 bé 6 hai tuổi rưỡi giáo dục sớm từ tính giáo dục sớm ba bé trai trò chơi em bé câu cá
Câu đố đồ chơi trẻ em câu cá 2 đến 3 tuổi 1 bé 6 hai tuổi rưỡi giáo dục sớm từ tính giáo dục sớm ba bé trai trò chơi em bé câu cá
Câu đố đồ chơi trẻ em câu cá 2 đến 3 tuổi 1 bé 6 hai tuổi rưỡi giáo dục sớm từ tính giáo dục sớm ba bé trai trò chơi em bé câu cá
Câu đố đồ chơi trẻ em câu cá 2 đến 3 tuổi 1 bé 6 hai tuổi rưỡi giáo dục sớm từ tính giáo dục sớm ba bé trai trò chơi em bé câu cá
Câu đố đồ chơi trẻ em câu cá 2 đến 3 tuổi 1 bé 6 hai tuổi rưỡi giáo dục sớm từ tính giáo dục sớm ba bé trai trò chơi em bé câu cá
Câu đố đồ chơi trẻ em câu cá 2 đến 3 tuổi 1 bé 6 hai tuổi rưỡi giáo dục sớm từ tính giáo dục sớm ba bé trai trò chơi em bé câu cá
Câu đố đồ chơi trẻ em câu cá 2 đến 3 tuổi 1 bé 6 hai tuổi rưỡi giáo dục sớm từ tính giáo dục sớm ba bé trai trò chơi em bé câu cá
Câu đố đồ chơi trẻ em câu cá 2 đến 3 tuổi 1 bé 6 hai tuổi rưỡi giáo dục sớm từ tính giáo dục sớm ba bé trai trò chơi em bé câu cá
Câu đố đồ chơi trẻ em câu cá 2 đến 3 tuổi 1 bé 6 hai tuổi rưỡi giáo dục sớm từ tính giáo dục sớm ba bé trai trò chơi em bé câu cá
Câu đố đồ chơi trẻ em câu cá 2 đến 3 tuổi 1 bé 6 hai tuổi rưỡi giáo dục sớm từ tính giáo dục sớm ba bé trai trò chơi em bé câu cá
Câu đố đồ chơi trẻ em câu cá 2 đến 3 tuổi 1 bé 6 hai tuổi rưỡi giáo dục sớm từ tính giáo dục sớm ba bé trai trò chơi em bé câu cá
Câu đố đồ chơi trẻ em câu cá 2 đến 3 tuổi 1 bé 6 hai tuổi rưỡi giáo dục sớm từ tính giáo dục sớm ba bé trai trò chơi em bé câu cá
Câu đố đồ chơi trẻ em câu cá 2 đến 3 tuổi 1 bé 6 hai tuổi rưỡi giáo dục sớm từ tính giáo dục sớm ba bé trai trò chơi em bé câu cá
Câu đố đồ chơi trẻ em câu cá 2 đến 3 tuổi 1 bé 6 hai tuổi rưỡi giáo dục sớm từ tính giáo dục sớm ba bé trai trò chơi em bé câu cá
Câu đố đồ chơi trẻ em câu cá 2 đến 3 tuổi 1 bé 6 hai tuổi rưỡi giáo dục sớm từ tính giáo dục sớm ba bé trai trò chơi em bé câu cá
Câu đố đồ chơi trẻ em câu cá 2 đến 3 tuổi 1 bé 6 hai tuổi rưỡi giáo dục sớm từ tính giáo dục sớm ba bé trai trò chơi em bé câu cá

0965.68.68.11