Deli đất sét siêu nhẹ đất sét màu đất sét dẻo dành cho trẻ em nguyên liệu thô không độc hại và không vị dùng cho thực phẩm không gian đồ chơi bùn không gian thân thiện với môi trường, an toàn và không vị 24 màu 36 màu đất sét thủ công tự làm đất sét nhẹ đất nặn cho bé

MÃ SẢN PHẨM: TD-732367900352
119,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Deli/Deli
Model: DLYM/NT
Chất liệu: đất sét
Phân loại màu sắc: EU thử nghiệm, an toàn và không độc hại! ? [Mẫu cổ điển] Hộp xách tay 12 màu/phụ kiện không khuôn [Mẫu cổ điển] Hộp xách tay 24 màu/phụ kiện không khuôn [Mẫu cổ điển] Hộp xách tay 36 màu/phụ kiện không khuôn [Mẫu công chúa] Hộp xách tay 12 màu / Phụ kiện khuôn miễn phí [Phong cách công chúa] Hộp xách tay 24 màu / Phụ kiện khuôn miễn phí [Phong cách công chúa] Hộp xách tay 36 màu / Phụ kiện khuôn miễn phí [Hộp trong suốt 12 màu] Khuôn miễn phí [Hộp trong suốt 24 màu] Khuôn miễn phí [36 Hộp trong suốt màu] Miễn phí khuôn? Các gói nạp bổ sung sau đây có giá trị siêu cao? [Mẫu cổ điển] Hộp 12 màu + gói nạp 12 màu / Đi kèm bộ phụ kiện đầy đủ [Phong cách cổ điển] Hộp 24 màu + 24 màu gói nạp lại / Đi kèm bộ phụ kiện đầy đủ [Phong cách cổ điển] Hộp 36 màu + hộp đựng 36 màu / Bộ phụ kiện đầy đủ miễn phí [Phong cách công chúa] Hộp 12 màu + hộp đựng 12 màu / Bộ phụ kiện đầy đủ miễn phí [Princess Style ] Hộp 24 màu + hộp nạp 24 màu / Bộ phụ kiện đầy đủ miễn phí [Princess Style] Hộp 36 màu + hộp nạp 36 màu / Bộ phụ kiện đầy đủ miễn phí [Phong cách cổ điển] Hộp xách tay 12 màu / Bộ đầy đủ miễn phí phụ kiện [Phong cách cổ điển] Hộp xách tay 24 màu / Bộ phụ kiện đầy đủ miễn phí [Phong cách cổ điển] Hộp cầm tay 36 màu/đi kèm bộ phụ kiện đầy đủ [nạp lại] 12 màu [nạp lại] 24 màu [nạp lại] 36 màu
Nó có chứa nấm mốc không: Có
Nhà sản xuất: Deli Group Co., Ltd.
Số mặt hàng: DLYM/NT
Người áp dụng: trẻ em
Vật liệu dụng cụ/khuôn: Nhựa
Deli đất sét siêu nhẹ đất sét màu đất sét dẻo dành cho trẻ em nguyên liệu thô không độc hại và không vị dùng cho thực phẩm không gian đồ chơi bùn không gian thân thiện với môi trường, an toàn và không vị 24 màu 36 màu đất sét thủ công tự làm đất sét nhẹ đất nặn cho bé
Deli đất sét siêu nhẹ đất sét màu đất sét dẻo dành cho trẻ em nguyên liệu thô không độc hại và không vị dùng cho thực phẩm không gian đồ chơi bùn không gian thân thiện với môi trường, an toàn và không vị 24 màu 36 màu đất sét thủ công tự làm đất sét nhẹ đất nặn cho bé
Deli đất sét siêu nhẹ đất sét màu đất sét dẻo dành cho trẻ em nguyên liệu thô không độc hại và không vị dùng cho thực phẩm không gian đồ chơi bùn không gian thân thiện với môi trường, an toàn và không vị 24 màu 36 màu đất sét thủ công tự làm đất sét nhẹ đất nặn cho bé
Deli đất sét siêu nhẹ đất sét màu đất sét dẻo dành cho trẻ em nguyên liệu thô không độc hại và không vị dùng cho thực phẩm không gian đồ chơi bùn không gian thân thiện với môi trường, an toàn và không vị 24 màu 36 màu đất sét thủ công tự làm đất sét nhẹ đất nặn cho bé
Deli đất sét siêu nhẹ đất sét màu đất sét dẻo dành cho trẻ em nguyên liệu thô không độc hại và không vị dùng cho thực phẩm không gian đồ chơi bùn không gian thân thiện với môi trường, an toàn và không vị 24 màu 36 màu đất sét thủ công tự làm đất sét nhẹ đất nặn cho bé
Deli đất sét siêu nhẹ đất sét màu đất sét dẻo dành cho trẻ em nguyên liệu thô không độc hại và không vị dùng cho thực phẩm không gian đồ chơi bùn không gian thân thiện với môi trường, an toàn và không vị 24 màu 36 màu đất sét thủ công tự làm đất sét nhẹ đất nặn cho bé
Deli đất sét siêu nhẹ đất sét màu đất sét dẻo dành cho trẻ em nguyên liệu thô không độc hại và không vị dùng cho thực phẩm không gian đồ chơi bùn không gian thân thiện với môi trường, an toàn và không vị 24 màu 36 màu đất sét thủ công tự làm đất sét nhẹ đất nặn cho bé
Deli đất sét siêu nhẹ đất sét màu đất sét dẻo dành cho trẻ em nguyên liệu thô không độc hại và không vị dùng cho thực phẩm không gian đồ chơi bùn không gian thân thiện với môi trường, an toàn và không vị 24 màu 36 màu đất sét thủ công tự làm đất sét nhẹ đất nặn cho bé
Deli đất sét siêu nhẹ đất sét màu đất sét dẻo dành cho trẻ em nguyên liệu thô không độc hại và không vị dùng cho thực phẩm không gian đồ chơi bùn không gian thân thiện với môi trường, an toàn và không vị 24 màu 36 màu đất sét thủ công tự làm đất sét nhẹ đất nặn cho bé
Deli đất sét siêu nhẹ đất sét màu đất sét dẻo dành cho trẻ em nguyên liệu thô không độc hại và không vị dùng cho thực phẩm không gian đồ chơi bùn không gian thân thiện với môi trường, an toàn và không vị 24 màu 36 màu đất sét thủ công tự làm đất sét nhẹ đất nặn cho bé
Deli đất sét siêu nhẹ đất sét màu đất sét dẻo dành cho trẻ em nguyên liệu thô không độc hại và không vị dùng cho thực phẩm không gian đồ chơi bùn không gian thân thiện với môi trường, an toàn và không vị 24 màu 36 màu đất sét thủ công tự làm đất sét nhẹ đất nặn cho bé
Deli đất sét siêu nhẹ đất sét màu đất sét dẻo dành cho trẻ em nguyên liệu thô không độc hại và không vị dùng cho thực phẩm không gian đồ chơi bùn không gian thân thiện với môi trường, an toàn và không vị 24 màu 36 màu đất sét thủ công tự làm đất sét nhẹ đất nặn cho bé
Deli đất sét siêu nhẹ đất sét màu đất sét dẻo dành cho trẻ em nguyên liệu thô không độc hại và không vị dùng cho thực phẩm không gian đồ chơi bùn không gian thân thiện với môi trường, an toàn và không vị 24 màu 36 màu đất sét thủ công tự làm đất sét nhẹ đất nặn cho bé
Deli đất sét siêu nhẹ đất sét màu đất sét dẻo dành cho trẻ em nguyên liệu thô không độc hại và không vị dùng cho thực phẩm không gian đồ chơi bùn không gian thân thiện với môi trường, an toàn và không vị 24 màu 36 màu đất sét thủ công tự làm đất sét nhẹ đất nặn cho bé
Deli đất sét siêu nhẹ đất sét màu đất sét dẻo dành cho trẻ em nguyên liệu thô không độc hại và không vị dùng cho thực phẩm không gian đồ chơi bùn không gian thân thiện với môi trường, an toàn và không vị 24 màu 36 màu đất sét thủ công tự làm đất sét nhẹ đất nặn cho bé
Deli đất sét siêu nhẹ đất sét màu đất sét dẻo dành cho trẻ em nguyên liệu thô không độc hại và không vị dùng cho thực phẩm không gian đồ chơi bùn không gian thân thiện với môi trường, an toàn và không vị 24 màu 36 màu đất sét thủ công tự làm đất sét nhẹ đất nặn cho bé
Deli đất sét siêu nhẹ đất sét màu đất sét dẻo dành cho trẻ em nguyên liệu thô không độc hại và không vị dùng cho thực phẩm không gian đồ chơi bùn không gian thân thiện với môi trường, an toàn và không vị 24 màu 36 màu đất sét thủ công tự làm đất sét nhẹ đất nặn cho bé

0965.68.68.11