đồ chơi robot Ai máy thẻ trẻ em máy giáo dục sớm robot thông minh cậu bé và cô gái đồ chơi đồng hành công nghệ cao wifi đa chức năng giọng nói đối thoại nhân tạo câu đố giáo dục song ngữ học đọc viết máy câu chuyện robot thông minh

MÃ SẢN PHẨM: TD-608326880625
337,000 đ
Phân loại màu:
đồ chơi robot Ai máy thẻ trẻ em máy giáo dục sớm robot thông minh cậu bé và cô gái đồ chơi đồng hành công nghệ cao wifi đa chức năng giọng nói đối thoại nhân tạo câu đố giáo dục song ngữ học đọc viết máy câu chuyện robot thông minh
đồ chơi robot Ai máy thẻ trẻ em máy giáo dục sớm robot thông minh cậu bé và cô gái đồ chơi đồng hành công nghệ cao wifi đa chức năng giọng nói đối thoại nhân tạo câu đố giáo dục song ngữ học đọc viết máy câu chuyện robot thông minh
đồ chơi robot Ai máy thẻ trẻ em máy giáo dục sớm robot thông minh cậu bé và cô gái đồ chơi đồng hành công nghệ cao wifi đa chức năng giọng nói đối thoại nhân tạo câu đố giáo dục song ngữ học đọc viết máy câu chuyện robot thông minh
đồ chơi robot Ai máy thẻ trẻ em máy giáo dục sớm robot thông minh cậu bé và cô gái đồ chơi đồng hành công nghệ cao wifi đa chức năng giọng nói đối thoại nhân tạo câu đố giáo dục song ngữ học đọc viết máy câu chuyện robot thông minh
đồ chơi robot Ai máy thẻ trẻ em máy giáo dục sớm robot thông minh cậu bé và cô gái đồ chơi đồng hành công nghệ cao wifi đa chức năng giọng nói đối thoại nhân tạo câu đố giáo dục song ngữ học đọc viết máy câu chuyện robot thông minh
đồ chơi robot Ai máy thẻ trẻ em máy giáo dục sớm robot thông minh cậu bé và cô gái đồ chơi đồng hành công nghệ cao wifi đa chức năng giọng nói đối thoại nhân tạo câu đố giáo dục song ngữ học đọc viết máy câu chuyện robot thông minh
đồ chơi robot Ai máy thẻ trẻ em máy giáo dục sớm robot thông minh cậu bé và cô gái đồ chơi đồng hành công nghệ cao wifi đa chức năng giọng nói đối thoại nhân tạo câu đố giáo dục song ngữ học đọc viết máy câu chuyện robot thông minh
đồ chơi robot Ai máy thẻ trẻ em máy giáo dục sớm robot thông minh cậu bé và cô gái đồ chơi đồng hành công nghệ cao wifi đa chức năng giọng nói đối thoại nhân tạo câu đố giáo dục song ngữ học đọc viết máy câu chuyện robot thông minh
đồ chơi robot Ai máy thẻ trẻ em máy giáo dục sớm robot thông minh cậu bé và cô gái đồ chơi đồng hành công nghệ cao wifi đa chức năng giọng nói đối thoại nhân tạo câu đố giáo dục song ngữ học đọc viết máy câu chuyện robot thông minh
đồ chơi robot Ai máy thẻ trẻ em máy giáo dục sớm robot thông minh cậu bé và cô gái đồ chơi đồng hành công nghệ cao wifi đa chức năng giọng nói đối thoại nhân tạo câu đố giáo dục song ngữ học đọc viết máy câu chuyện robot thông minh
đồ chơi robot Ai máy thẻ trẻ em máy giáo dục sớm robot thông minh cậu bé và cô gái đồ chơi đồng hành công nghệ cao wifi đa chức năng giọng nói đối thoại nhân tạo câu đố giáo dục song ngữ học đọc viết máy câu chuyện robot thông minh
đồ chơi robot Ai máy thẻ trẻ em máy giáo dục sớm robot thông minh cậu bé và cô gái đồ chơi đồng hành công nghệ cao wifi đa chức năng giọng nói đối thoại nhân tạo câu đố giáo dục song ngữ học đọc viết máy câu chuyện robot thông minh
đồ chơi robot Ai máy thẻ trẻ em máy giáo dục sớm robot thông minh cậu bé và cô gái đồ chơi đồng hành công nghệ cao wifi đa chức năng giọng nói đối thoại nhân tạo câu đố giáo dục song ngữ học đọc viết máy câu chuyện robot thông minh
đồ chơi robot Ai máy thẻ trẻ em máy giáo dục sớm robot thông minh cậu bé và cô gái đồ chơi đồng hành công nghệ cao wifi đa chức năng giọng nói đối thoại nhân tạo câu đố giáo dục song ngữ học đọc viết máy câu chuyện robot thông minh
Ghi chú

Số lượng:
Mô hình: Robot
Thương hiệu: Ancient Acura
Mô hình: Robot
Chất liệu: Nhựa
Phân loại màu: Phiên bản chủ đạo màu xanh Xiaobai [câu chuyện trước khi đi ngủ + wifi thông minh + thẻ TF có thể cắm được] Phiên bản hàng đầu màu hồng Xiaobai [câu chuyện trước khi đi ngủ + wifi thông minh + thẻ TF có thể cắm được] Phiên bản độc quyền màu xanh Xiaobai [câu chuyện trước khi đi ngủ + wifi thông minh + tài nguyên giáo dục sớm 60G + cao -chất lượng âm thanh trung thực] Phiên bản độc quyền của Xiaobai hồng [câu chuyện trước khi đi ngủ + wifi thông minh + 60G tài nguyên giáo dục sớm + chất lượng âm thanh trung thực] Xiaobei phiên bản đặc biệt màu hồng [câu chuyện trước khi đi ngủ + wifi thông minh + 60G tài nguyên giáo dục sớm + Chất lượng âm thanh trung thực cao] Xiaobei phiên bản phân biệt màu xanh lam [câu chuyện trước khi đi ngủ + wifi thông minh + tài nguyên giáo dục sớm 60G + chất lượng âm thanh trung thực] Phiên bản Blue-Bluetooth đạt tiêu chuẩn với [bách khoa + truyện + học tiếng Trung + tiếng Anh + vần điệu cho trẻ + thói quen tốt] bột-Bluetooth phiên bản tiêu chuẩn [ Bách khoa toàn thư + Truyện + Nghiên cứu tiếng Trung + Tiếng Anh + Bài hát thiếu nhi + Những thói quen tốt] A2 Peak Edition Red [Câu chuyện trước khi đi ngủ + WiFi thông minh + Chất lượng âm thanh HIFI + Bản dịch tiếng Trung-Anh + Đối thoại từ xa] A2 Peak Edition Blue [Câu chuyện trước khi đi ngủ + WiFi thông minh + HIFI chất lượng âm thanh + bản dịch tiếng Trung-Anh + đối thoại từ xa] bột sạc [máy giáo dục mầm non song ngữ] gửi nội dung thẻ 112 + cáp sạc màu xanh [máy giáo dục sớm song ngữ] gửi nội dung thẻ 112 + bột sạc cáp sạc [máy giáo dục sớm song ngữ] ] Gửi nội dung thẻ 224 + cáp sạc sạc màu xanh [máy giáo dục mầm non song ngữ] gửi nội dung thẻ 224 + cáp sạc
Nhà sản xuất: Shenzhen Xinkang Capital Electronic Technology Co., Ltd.
Loại thông minh: Thông minh khác
Thời gian niêm yết: 2019-10-10
Thời gian bảo hành: 12 tháng
đồ chơi robot Ai máy thẻ trẻ em máy giáo dục sớm robot thông minh cậu bé và cô gái đồ chơi đồng hành công nghệ cao wifi đa chức năng giọng nói đối thoại nhân tạo câu đố giáo dục song ngữ học đọc viết máy câu chuyện robot thông minh
đồ chơi robot Ai máy thẻ trẻ em máy giáo dục sớm robot thông minh cậu bé và cô gái đồ chơi đồng hành công nghệ cao wifi đa chức năng giọng nói đối thoại nhân tạo câu đố giáo dục song ngữ học đọc viết máy câu chuyện robot thông minh
đồ chơi robot Ai máy thẻ trẻ em máy giáo dục sớm robot thông minh cậu bé và cô gái đồ chơi đồng hành công nghệ cao wifi đa chức năng giọng nói đối thoại nhân tạo câu đố giáo dục song ngữ học đọc viết máy câu chuyện robot thông minh
đồ chơi robot Ai máy thẻ trẻ em máy giáo dục sớm robot thông minh cậu bé và cô gái đồ chơi đồng hành công nghệ cao wifi đa chức năng giọng nói đối thoại nhân tạo câu đố giáo dục song ngữ học đọc viết máy câu chuyện robot thông minh
đồ chơi robot Ai máy thẻ trẻ em máy giáo dục sớm robot thông minh cậu bé và cô gái đồ chơi đồng hành công nghệ cao wifi đa chức năng giọng nói đối thoại nhân tạo câu đố giáo dục song ngữ học đọc viết máy câu chuyện robot thông minh
đồ chơi robot Ai máy thẻ trẻ em máy giáo dục sớm robot thông minh cậu bé và cô gái đồ chơi đồng hành công nghệ cao wifi đa chức năng giọng nói đối thoại nhân tạo câu đố giáo dục song ngữ học đọc viết máy câu chuyện robot thông minh
đồ chơi robot Ai máy thẻ trẻ em máy giáo dục sớm robot thông minh cậu bé và cô gái đồ chơi đồng hành công nghệ cao wifi đa chức năng giọng nói đối thoại nhân tạo câu đố giáo dục song ngữ học đọc viết máy câu chuyện robot thông minh

0965.68.68.11