Đất sét siêu nhẹ dành cho trẻ em đất sét 36 màu không độc hại Đất sét màu đích thực 24 màu với dụng cụ làm khuôn Bộ tự làm Bùn đất sét siêu trong Bùn không gian Bùn dầu nhẹ Mẫu giáo Bùn đất sét mềm thủ công đất sét nhật tự khô

MÃ SẢN PHẨM: TD-736352511359
194,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Đất sét siêu nhẹ dành cho trẻ em đất sét 36 màu không độc hại Đất sét màu đích thực 24 màu với dụng cụ làm khuôn Bộ tự làm Bùn đất sét siêu trong Bùn không gian Bùn dầu nhẹ Mẫu giáo Bùn đất sét mềm thủ công đất sét nhật tự khô
Đất sét siêu nhẹ dành cho trẻ em đất sét 36 màu không độc hại Đất sét màu đích thực 24 màu với dụng cụ làm khuôn Bộ tự làm Bùn đất sét siêu trong Bùn không gian Bùn dầu nhẹ Mẫu giáo Bùn đất sét mềm thủ công đất sét nhật tự khô
Đất sét siêu nhẹ dành cho trẻ em đất sét 36 màu không độc hại Đất sét màu đích thực 24 màu với dụng cụ làm khuôn Bộ tự làm Bùn đất sét siêu trong Bùn không gian Bùn dầu nhẹ Mẫu giáo Bùn đất sét mềm thủ công đất sét nhật tự khô
Đất sét siêu nhẹ dành cho trẻ em đất sét 36 màu không độc hại Đất sét màu đích thực 24 màu với dụng cụ làm khuôn Bộ tự làm Bùn đất sét siêu trong Bùn không gian Bùn dầu nhẹ Mẫu giáo Bùn đất sét mềm thủ công đất sét nhật tự khô
Đất sét siêu nhẹ dành cho trẻ em đất sét 36 màu không độc hại Đất sét màu đích thực 24 màu với dụng cụ làm khuôn Bộ tự làm Bùn đất sét siêu trong Bùn không gian Bùn dầu nhẹ Mẫu giáo Bùn đất sét mềm thủ công đất sét nhật tự khô
Đất sét siêu nhẹ dành cho trẻ em đất sét 36 màu không độc hại Đất sét màu đích thực 24 màu với dụng cụ làm khuôn Bộ tự làm Bùn đất sét siêu trong Bùn không gian Bùn dầu nhẹ Mẫu giáo Bùn đất sét mềm thủ công đất sét nhật tự khô
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Fumo
Model: SLCQNT-01
Chất liệu: đất sét
Phân loại màu sắc: Túi 24 màu + màu dụng cụ ngẫu nhiên (mẫu đóng gói ngẫu nhiên) Túi 36 màu + màu dụng cụ ngẫu nhiên (mẫu đóng gói ngẫu nhiên) [Mua một tặng một cùng kiểu] Túi 12 màu (mẫu màu ngẫu nhiên) [Mua một] Tặng một tặng một cùng kiểu] Túi 24 màu (mẫu màu ngẫu nhiên) Túi 12 màu + màu dụng cụ ngẫu nhiên (mẫu đóng gói ngẫu nhiên) [Mua một tặng một, cùng kiểu] 36- túi màu (mẫu màu ngẫu nhiên)
Nó có chứa nấm mốc không: Có
Nhà sản xuất: Thành phố Nghĩa Ô
Mã số: 01
Người áp dụng: học sinh trẻ em
Vật liệu dụng cụ/khuôn: khác/khác

0965.68.68.11