Giày trượt patin trẻ em giày trượt patin người mới bắt đầu bé gái giày trượt patin giày patin nội tuyến bé trai trọn bộ truot patin tre em

MÃ SẢN PHẨM: TD-686640813841
976,000 đ
cỡ giày:
Mã S [mã 30-33] Khuyến nghị cho trẻ từ 3-6 tuổi
Mã M [34-37 yard] được khuyến nghị cho 6-11 tuổi
Mã L [38-41 thước Anh] được khuyến nghị cho trẻ em trên 11 tuổi
Phân loại màu:
Giày trượt patin trẻ em giày trượt patin người mới bắt đầu bé gái giày trượt patin giày patin nội tuyến bé trai trọn bộ truot patin tre em
Giày trượt patin trẻ em giày trượt patin người mới bắt đầu bé gái giày trượt patin giày patin nội tuyến bé trai trọn bộ truot patin tre em
Giày trượt patin trẻ em giày trượt patin người mới bắt đầu bé gái giày trượt patin giày patin nội tuyến bé trai trọn bộ truot patin tre em
Giày trượt patin trẻ em giày trượt patin người mới bắt đầu bé gái giày trượt patin giày patin nội tuyến bé trai trọn bộ truot patin tre em
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Đối tác chuyển động / Đối tác chuyển động
Cỡ giày: Khuyến nghị dùng mã S [mã 30-33] cho trẻ từ 3-6 tuổi, mã M [mã 34-37] cho trẻ 6-11 tuổi, mã L [mã 38-41] khuyên dùng cho trẻ trên 11 tuổi
Phân loại màu: Xanh da trời, bột công chúa, vàng chanh, đỏ Trung Quốc
Phân loại bánh xe nội tuyến: Giày thông thường
Thiết bị bánh xe bánh xe nội tuyến: Loại phẳng
Sẵn có: Mùa thu 2022
Số mặt hàng: 6808
Đối tượng áp dụng: nam nữ trẻ em
Có hoặc không có đèn flash: có
Cho dù cùng một đoạn trong trung tâm mua sắm: Không
Giày trượt patin trẻ em giày trượt patin người mới bắt đầu bé gái giày trượt patin giày patin nội tuyến bé trai trọn bộ truot patin tre em
Giày trượt patin trẻ em giày trượt patin người mới bắt đầu bé gái giày trượt patin giày patin nội tuyến bé trai trọn bộ truot patin tre em
Giày trượt patin trẻ em giày trượt patin người mới bắt đầu bé gái giày trượt patin giày patin nội tuyến bé trai trọn bộ truot patin tre em
Giày trượt patin trẻ em giày trượt patin người mới bắt đầu bé gái giày trượt patin giày patin nội tuyến bé trai trọn bộ truot patin tre em
Giày trượt patin trẻ em giày trượt patin người mới bắt đầu bé gái giày trượt patin giày patin nội tuyến bé trai trọn bộ truot patin tre em
Giày trượt patin trẻ em giày trượt patin người mới bắt đầu bé gái giày trượt patin giày patin nội tuyến bé trai trọn bộ truot patin tre em
Giày trượt patin trẻ em giày trượt patin người mới bắt đầu bé gái giày trượt patin giày patin nội tuyến bé trai trọn bộ truot patin tre em
Giày trượt patin trẻ em giày trượt patin người mới bắt đầu bé gái giày trượt patin giày patin nội tuyến bé trai trọn bộ truot patin tre em
Giày trượt patin trẻ em giày trượt patin người mới bắt đầu bé gái giày trượt patin giày patin nội tuyến bé trai trọn bộ truot patin tre em
Giày trượt patin trẻ em giày trượt patin người mới bắt đầu bé gái giày trượt patin giày patin nội tuyến bé trai trọn bộ truot patin tre em
Giày trượt patin trẻ em giày trượt patin người mới bắt đầu bé gái giày trượt patin giày patin nội tuyến bé trai trọn bộ truot patin tre em
Giày trượt patin trẻ em giày trượt patin người mới bắt đầu bé gái giày trượt patin giày patin nội tuyến bé trai trọn bộ truot patin tre em
Giày trượt patin trẻ em giày trượt patin người mới bắt đầu bé gái giày trượt patin giày patin nội tuyến bé trai trọn bộ truot patin tre em
Giày trượt patin trẻ em giày trượt patin người mới bắt đầu bé gái giày trượt patin giày patin nội tuyến bé trai trọn bộ truot patin tre em
Giày trượt patin trẻ em giày trượt patin người mới bắt đầu bé gái giày trượt patin giày patin nội tuyến bé trai trọn bộ truot patin tre em
Giày trượt patin trẻ em giày trượt patin người mới bắt đầu bé gái giày trượt patin giày patin nội tuyến bé trai trọn bộ truot patin tre em

0965.68.68.11