Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin

MÃ SẢN PHẨM: TD-672280901477
1,292,000 đ
cỡ giày:
Mã M [31-34] phù hợp với size giày thông thường 27-31
Size L [35-38] phù hợp với size giày thông thường 32-37
Phân loại màu:
Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin
Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin
Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin
Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin
Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin
Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin
Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin
Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin
Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin
Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin
Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin
Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin
Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin
Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin
Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin
Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin
Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin
Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin
Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mesuca / Mesca
Size giày: M mã [31-34] phù hợp với size giày thường 27-31 Size L [35-38] phù hợp với size giày thường 32-37
Phân loại màu: [Dream Flagship] Hello Kitty [8 Flash Suit] + Bag + Mũ bảo hiểm [Dream Flagship] Hello Kitty [8 Flash Suit] No Bag + Helmet Protector - [New Dream Flagship] Powder Ice Snow [8 flash suit] + túi + bảo vệ mũ bảo hiểm [hàng đầu giả tưởng mới] Qingbingxue [8 flash suit] + túi + mũ bảo hiểm [mẫu mới nâng cấp thoáng khí] băng và tuyết màu tím hồng [8 flash suit] + túi + mũ bảo vệ [Mẫu thoáng khí nâng cấp mới] Qing Bingxue [ 8 flash suit] + túi bảo vệ mũ bảo hiểm + túi [mẫu mới nâng cấp thoáng khí] Sophia [8 flash suit] + bảo vệ mũ bảo hiểm + túi [mẫu thoáng khí nâng cấp mới] Pink Princess [8 flash] Set] + túi + bảo vệ mũ bảo hiểm [nâng cấp cao cấp ] băng và tuyết màu hồng [8 flash suit] + túi + mũ bảo hiểm [nâng cấp cao cấp] băng và tuyết tím [8 flash suit] + túi + mũ bảo vệ [mẫu mới nâng cấp thoáng khí] Spider-Man [8 Flash Suit] + Bộ bảo vệ mũ bảo hiểm + Túi [Bánh xe phụ - Sử dụng kép một hàng và hai hàng] Bộ đồ + túi + mũ bảo hiểm Qing Bingxue [Đèn flash đầy đủ] đồ bảo hộ [lớp mới, người mới bắt đầu] nâng cấp băng và tuyết + [8 bộ đồ flash] + túi + đồ bảo hộ mũ bảo hiểm [lớp báo cáo mới, người mới bắt đầu] nâng cấp băng xanh và tuyết + [8 bộ đồ flash] + túi + Mũ bảo hiểm [Báo cáo cho Lớp · Sơ cấp sử dụng một đôi giày] Băng và tuyết [8 Flash Suit] + Túi + Bảo vệ mũ bảo hiểm [Báo cáo cho Lớp · Sử dụng một giày cho người mới bắt đầu] Pink Purple Ice and Snow [8 Flash] Bộ + Túi + Mũ bảo hiểm [ Đăng ký lớp học, một đôi giày cho người mới bắt đầu] Qing Bingxue [8 đèn flash] bộ đồ + túi + mũ bảo hiểm bảo vệ
Phân loại bánh xe nội tuyến: Giày thông thường
Thiết bị bánh xe bánh xe nội tuyến: Loại phẳng
Sẵn có: Mùa xuân năm 2022
Số mặt hàng: 21561
Đối tượng áp dụng: nam, nữ, trẻ em, thanh thiếu niên
Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin
Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin
Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin
Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin
Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin
Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin
Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin
Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin
Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin
Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin
Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin
Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin
Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin
Trượt băng trẻ em Disney dành cho trẻ em gái mới bắt đầu Trượt băng Trượt patin mới chính hãng Giày trượt patin Hello Kitty trượt patin

0965.68.68.11